مهدویت 12
logo header

سخنرانی مهدوی

پست های مربوط به این دسته :

image content
امام زمان در قرآن

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با امام مهدی در قرآن

علی اکبر رائفی پور
image content
سخنرانی احیای نیمه شعبان 97

سخنرانی کامل آقای رائفی پور : شرح زیارت آل یاسین

علی اکبر رائفی پور
image content
مهدویت و ظهور

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با موضوع مهدویت و ظهور

علی اکبر رائفی پور
image content
مهدویت و جوانان

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با موضوع مهدویت و جوانان

علی اکبر رائفی پور
image content
ویژگی های حکومت مهدوی

سخنرانی کامل آقای رائفی پور در مورد شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

علی اکبر رائفی پور
image content
باید ها و نباید ها کار در عرصه مهدویت

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با موضوع بایدها و نبایدها کار در عرصه مهدویت

علی اکبر رائفی پور