مهدویت 12
logo header

علیرضا پور مسعود

person image

پست های مربوط به آقای علیرضا پور مسعود :

image content
چقدر میخواهمیمش؟

توضیحات آقای پور مسعود در مورد اینکه چقدر امام زمان رو میخواهیم؟

image content
هالیوود و مهدویت

توضیحات آقای پور مسعود در مورد یکی از فیلم هایی که برای زدن امام زمان ساخته شده است