مهدویت 12
logo header

علی اکبر رائفی پور

person image

پست های مربوط به آقای علی اکبر رائفی پور :

image content
اگر ادعای امام زمانی کرد این کارو کنید

توضیحات آقای رائفی پور در مورد اینکه اگر کسی ادعای امام زمانی کرد

علی اکبر رائفی پور
image content
از عاشورا باید یاد گرفت

توضیحات آقای علی اکبر رائفی پور در درس گرفتن از عاشورا برای سرباز امام زمان شدن

علی اکبر رائفی پور
image content
زدن امام زمان در مهدکودک!!!

توضیح آقای رائفی پور در مورد فعالیت ضد مهدویت برخی مهدکودک ها

image content
نمیدونی برای امام زمان باید چیکار کنی؟

توضیحات آقای رائفی پور در مورد اینکه چه کارهایی میشود برای امام زمان انجام داد

image content
امام زمان رو دارند میزنند!!!

توضیحات آقای رائفی پور در مورد اینکه امام زمان رو دارند می زنند!!!

image content
امام زمان در قرآن

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با امام مهدی در قرآن

image content
سخنرانی احیای نیمه شعبان 97

سخنرانی کامل آقای رائفی پور : شرح زیارت آل یاسین

image content
مهدویت و ظهور

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با موضوع مهدویت و ظهور

image content
مهدویت و جوانان

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با موضوع مهدویت و جوانان

image content
ویژگی های حکومت مهدوی

سخنرانی کامل آقای رائفی پور در مورد شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

image content
باید ها و نباید ها کار در عرصه مهدویت

سخنرانی کامل آقای رائفی پور با موضوع بایدها و نبایدها کار در عرصه مهدویت

image content
سیره قضایی امام زمان
method of judgment of imam mahdi

توضیحاتی در مورد نحوه قضاوت کردن امام زمان عج الله
Description of how to judge Imam Mahd

image content
باید بفهمیم نداریم

توضیحات آقای رائفی پور در مورد شباهت داستان ما با داستان حضرت موسی

image content
کشتی نجات

توضیحات آقای رائفی پور در مورد داستان عالمی که بعد از مرگ وضعیت خوبی نداشت

image content
برای امام زمان کار کنید

توضیحات آقای رائفی پور در مورد کار کردن برای امام زمان

image content
در خیمه امام

توضیحات آقای رائفی پور در مورد یاران امام زمان

image content
پس از ظهور...

شرح مختصری از بعد از ظهور امام زمان (عج) توسط آقای رائفی پور

image content
خرج کردن برای امام زمان

توضیحات آقای رائفی پور در مورد هزینه کردن برای امام زمان

image content
منجی عالم بشریت
The Savior Of The Human World

توضیحات در مورد اینکه سرباز واقعی امام زمان کیست؟
Who is the real soldier of Imam Mahdi

image content
برای امام زمان چکار کنیم؟

توضیحات آقای رائفی پور در مورد پاکدامنی حضرت عباس

image content
دینداری بدون امام زمان

توضیحات حجت الاسلام پناهیان و آقای رائفی پور در مورد دینداری بدون امام زمان

image content
ما یادمون میره...

توضیحات آقای رائفی پور در مورد اینکه ما یادمون میره امام زمان ما رو میبینند

image content
تقصیر ماست...

توضیحات آقای رائفی پور در مورد اینکه تقصیر ماست که امام زمان ظهور نکرده اند؟

image content
زندگی بدون امام زمان

توضیحات آقای رائفی پور در مورد زندگی بدون امام زمان

image content
شعر فراغ و سوختن

شعر خوانی آقای رائفی پور در مورد آقا امام زمان

image content
قلب امام زمان

توضیحات آقای رائفی پور در قلب امام زمان