مهدویت 12
logo header

سید علی خامنه ای

person image

پست های مربوط به آیت الله سید علی خامنه ای :

image content
طلوع خورشید قطعیست

توضیحات آیت الله خامنه ای در مورد ظهور امام زمان

ایت الله خامنه ای
image content
نکات مهم درباره امام زمان

بیان نکاتی مهم درباره امام زمان توسط آیت الله خامنه ای

image content
مناجات با امام زمان

مناجات آیت الله خامنه ای با آقا امام زمان

image content
درس انتظار

توضیحات آیت الله خامنه ای در مورد انتظار مسلمان