مهدویت 12
logo header

مسعود عالی

person image

پست های مربوط به حجت الاسلام مسعود عالی :

دیدار سید کریم کفاش با امام زمان

منم اونجا رو نمیخوام!

تشرف سید کریم کفاش به محضر آقا امام زمان

مسعود عالی

image content
حلقه ویژه

توضیحات حجت الاسلام عالی در مورد حلقه ای ویژه

image content
آثار اعتقاد به امام زمان

توضیحات حجت الاسلام عالی در مورد تائیرات اعتقاد به امام زمان

image content
درد امام زمان

توضیحات حجت الاسلام عالی در مورد دردی که امام زمان می کشند