مهدویت 12
logo header

محمد امین اصغری

person image

پست های مربوط به آقای محمد امین اصغری :

image content
علائم ظهور (تکوینی و تشریعی)

توضیحات آقای اصغری در مورد انواع علائم ظهور

image content
الگوی امام زمان کیست؟

توضیحات آقای اصغری در مورد الگوی امام زمان