مهدویت 12
logo header

محمد شجاعی

person image

پست های مربوط به آقای محمد شجاعی :

حسین زمان

حسین زمان رو دریاب

غریبتر از حسین..

سرمون رو میتونیم جلوی امام زمان بیاریم بالا
خیلی شرم آوره !!!

صحبت های بغض آلود آقای محمد شجاعی درباره آقا امام زمان