مهدویت 12
logo header

مهدی دانشمند

person image

پست های مربوط به حجت الاسلام مهدی دانشمند :

دیدار جوانی با امام زمان

دو دقیقه صبر کن!

توضیحات حجت الاسلام مهدی دانشمند در مورد جوانی که امام زمان رو دیده بود

مهدی دانشمند

image content
چگونه امام زمان را ببینیم؟

توضیحات حجت الاسلام دانشمند در مورد اینکه چطور امام زمان را ببینیم؟

image content
بلندترین ارتفاع سقوط

توضیحات حجت الاسلام دانشمند در مورد نوجوانی که جمله جالبی به ایشون گفت

image content
راه ارتباط با امام زمان

توضیحات حجت الاسلام دانشمند در مورد نحوه ارتباط با امام زمان

image content
داستان جوان بی اعتقاد

توضیحات حجت الاسلام دانمشند در مورد داستان جوان بی اعتقاد

image content
چه کسی به درد امام زمان میخورد؟

توضیحات حجت الاسلام دانشمند در مورد اینکه چه کسی به درد امام زمان میخورد؟