مهدویت 12
logo header

صابر خراسانی

person image

پست های مربوط به آقای صابر خراسانی :

شهر مهدوی زیبا

حیف شد...

شعر مهدوی زیبا

صابر خراسانی

image content
آفتاب شب یلدای همه

شعر خوانی آقای خراسانی برای آقا امام زمان

image content
تب هجران

شعر خوانی آقای خراسانی برای امام زمان