نام : محمد

کنیه : ابوالقاسم و ابوصالح

سال تولد : 255 یا 256 هجری

نام پدر : امام حسن عسکری (ع) 

نام مادر : نرجس

نام پدربزرگ : امام هادی (ع)

محل ولادت : شهر سَامرا در کشور عراق

ماه ولادت : ماه شَعبان

روز ولادت : جُمعه ( 15 شعبان)

ساعت ولادت : سَحرگاه

سال به امامت رسیدن ایشان : 260 هجری

سن ایشان در زمان به امامت رسیدن : 5 سالگی

چند نوع غیبت داشتند : دو نوع (غیب صغری ، غیبت کبری)

مدت زمان غیبت صغری : 69 سال (از سال 260 هجری تا 329 هجری)

مدت زمان غیبت کبری : از سال 329 هجری تاکنون

تعداد نائبان خاص امام زمان : 4

نام نائبان خاص امام زمان به ترتیب : عُثمان ابن سعید ، محمد ابن عُثمان ، حسین ابن روح ، علی ابن محمد سَمَری

محل ظهور : مکه

مرکز حکومت امام زمان بعد از ظهور : شهر کوفه

القاب امام زمان : مهدی ، قائم ، بقیةالله ، صاحب الزمان ، خاتم الاوصیاء ، صاحب الامر